SMACC Välkky-hankkeen työpaja: Potentiaalisen 3D-tulostetun kappaleen tunnistaminen ja suunnittelu

Välkky-hankkeen työpaja 1.12.2016:

Kuinka tunnistaa potentiaalinen 3D-tulostettava kappale?
Miten suunnitella kappale jauhepetimenetelmää (SLM) varten?

SMACC Välkky-hanke järjesti joulukuussa 2016 pk-yrityksille tarkoitetun, ilmaisen ja avoimen työpajan, jossa asiantuntijamme kertoivat 3D-tulostettavien kappaleiden tunnistamisen ja suunnittelun periaatteista. Työpajassa pohdittiin myös, kuinka 3D-tulostamisen parhaita käytäntöjä implementoidaan osaksi osallistujayritysten toimintaa.

Työpaja oli ensimmäinen Välkky (vaativa digitaalinen valmistus ekosysteemin lisäarvon tuottajana) -hankkeen viidestätoista työpajasta. Yksittäisissä työpajoissa käsitellään 3D-tulostamisen kokonaisprosessi ja liiketoimintaan vaikuttavat asiat teema kerrallaan. Osallistumalla työpajoihin yritykselle muodostuu realistinen käsitys 3D-tulostuksen mahdollisuuksista ja haasteista. Tavoitteena hankkeessa on, että työpajojen tuloksena osallistuviin yrityksiin syntyy tietotaitoa sekä käytännönläheisiä työkaluja liiketoimintamahdollisuuksien luomiseen 3D-tulostuksen avulla. Lue lisää Välkky-hankkeesta >>

Lataa täältä työpajassa esitetyt materiaalit:

 

valkky-rahoittajalogot-banneri

X
X