SMACC Välkky-hankkeen työpaja: Katse tulevaisuuteen, 9.3.2017

Välkky-hankkeen työpaja: Katse tulevaisuuteen I

9.3.2017 kello 8.30-12.00

Kampusareena (Korkeakoulunkatu 7), Tampere

Mitkä ovat tulevaisuuden markkinat suomalaisille valmistavan teollisuuden pk-yrityksille ensi vuosikymmenellä? Minkälaisia tuotteita tarvitaan tulevaisuudessa? Minkälaiset liiketoimintamallit luovat onnistumisen? Tulevaisuustyöpajan ensimmäisessä osassa tarkasteltiin tulevaisuuden mahdollisia liiketoimintaympäristöjä 3D-tulostusbusineksen näkökulmasta hyödyntäen VTT:n For Industry –skenaariotyön tuloksia.

Lataa tilaisuuden esitykset:

Tilaisuuden avaus, Mika Haapalainen, VTT Oy

Palveluajattelu ja palvelullisuuden toteuttaminen tuotannossa, Miia Martinsuo, Tampereen teknillinen yliopisto

For Industry -skenaariot, Jaakko Paasi, VTT Oy

Kooste ryhmätöistä

 

Työpaja oli kolmas Välkky (vaativa digitaalinen valmistus ekosysteemin lisäarvon tuottajana) -hankkeen viidestätoista työpajasta. Yksittäisissä työpajoissa käsitellään 3D-tulostamisen kokonaisprosessi ja liiketoimintaan vaikuttavat asiat teema kerrallaan. Osallistumalla työpajoihin yritykselle muodostuu realistinen käsitys 3D-tulostuksen mahdollisuuksista ja haasteista. Tavoitteena hankkeessa on, että työpajojen tuloksena osallistuviin yrityksiin syntyy tietotaitoa sekä käytännönläheisiä työkaluja liiketoimintamahdollisuuksien luomiseen 3D-tulostuksen avulla. Lue lisää Välkky-hankkeesta >>

 

valkky-rahoittajalogot-banneri

X
X