SMACC Välkky-hankkeen työpaja: Tuotteen ja tuotteiston suunnittelun mahdollisuudet lisäävässä valmistuksessa, 23.3.2017

Välkky-hankkeen työpaja

23.3.2017 kello 9.30-14.15

Kampusareena (Korkeakoulunkatu 7), Tampere

Lisäävä valmistus tarjoaa uuden toimintaympäristön ja se tuo uusia mahdollisuuksia tuoteratkaisuille sekä tarjoaa täysin erilaisen mahdollisuuden tuotteiden (tuoteperheen) toteuttamiseksi. Työpajassa esiteltiin menetelmä tuotteen ja tuotteiston mahdollisuuksien tunnistamiseen. Menetelmässä tunnistetaan käyttöprosessista lisäävälle valmistukselle tyypillisiä tuotteen ominaisuus/käyttäytymispareja, jotka voisivat olla uusien ratkaisujen menestyksen kannalta oleellisia.

Lataa työpajan esitysmateriaali >>

 

Työpaja on neljäs Välkky (vaativa digitaalinen valmistus ekosysteemin lisäarvon tuottajana) -hankkeen viidestätoista työpajasta. Yksittäisissä työpajoissa käsitellään 3D-tulostamisen kokonaisprosessi ja liiketoimintaan vaikuttavat asiat teema kerrallaan. Osallistumalla työpajoihin yritykselle muodostuu realistinen käsitys 3D-tulostuksen mahdollisuuksista ja haasteista. Tavoitteena hankkeessa on, että työpajojen tuloksena osallistuviin yrityksiin syntyy tietotaitoa sekä käytännönläheisiä työkaluja liiketoimintamahdollisuuksien luomiseen 3D-tulostuksen avulla. Lue lisää Välkky-hankkeesta >>

X
X