Välkky-työpaja 19.9.2017: Uudet markkinat ja asiakkaat 3D-tulostuksen ratkaisuille

SMACC Välkky-hankkeen työpaja:

Uudet markkinat ja asiakkaat 3D-tulostuksen ratkaisuille

19.9.2017 klo 8.30-12.00

Kampusareena (Korkeakoulunkatu 7), Tampere

Tässä työpajassa syvennymme alustuksen, esimerkkien ja yhdessä työskentelyn kautta mahdollisten markkinoiden ja asiakkaiden arvoketjuihin ja arvomahdollisuuksien tunnistamiseen 3D-tulostamisen tuotteiden ja palvelujen liiketoiminnassa. Työpajan pohjalta osallistujat voivat mallintaa omien asiakkaidensa arvoketjuja ja tuottaa ideoita liiketoiminnan käynnistämiseen tai lisäämiseen.

Tilaisuuden esitysmateriaalit >>

Työpajaosuuden kooste >>

 

Työpaja on osa Välkky (vaativa digitaalinen valmistus ekosysteemin lisäarvon tuottajana) -hankkeen viidentoista työpajan sarjaa. Yksittäisissä työpajoissa käsitellään 3D-tulostamisen kokonaisprosessi ja liiketoimintaan vaikuttavat asiat teema kerrallaan. Osallistumalla työpajoihin yritykselle muodostuu realistinen käsitys 3D-tulostuksen mahdollisuuksista ja haasteista. Tavoitteena hankkeessa on, että työpajojen tuloksena osallistuviin yrityksiin syntyy tietotaitoa sekä käytännönläheisiä työkaluja liiketoimintamahdollisuuksien luomiseen 3D-tulostuksen avulla. Lue lisää Välkky-hankkeesta >>

X
X