Löydä SMACC kartalta: SMACC-Labs on listattu EU:n KET-hakuun

SMACC-Labsin tutkimusympäristöt ovat näkyvillä EU:n KET (Key Enbling Technologies) -kartalla. Hakutyökalu on tarkoitettu eurooppalaisille pk-yrityksille, ja sen kautta on mahdollista löytää tukea innovointiin.

KET-kartta löytyy täältä >>

SMACC-Labs on tutkimusympäristöjen verkosto, joka tarjoaa valmistavan teollisuuden yritykselle helpon pääsyn huippuluokan laitteistoihin ja osaamiseen ilman suuria investointeja. SMACC-Labsin ytimen muodostavat VTT:n, Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) ja Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) tutkimus- ja kehitysympäristöt. Ne on valittu SMACC-Labsiin siten, että ne palvelevat mahdollisimman hyvin digitalisoituvaa valmistavaa teollisuutta. Yritykset voivat hyödyntää SMACC-Labsin infroja ja tutkimuslaitosten osaamista omiin tutkimus- ja kehitystarpeisiinsa joustavasti.

Lue lisää SMACC-Labsista >>