Välkky-hankkeen webinaari 28.8.2018: 3D-tulostuksen käyttöönotto ja hyödyntämismahdollisuudet

Tervetuloa SMACC Välkky-hankkeen webinaariin: 3D-tulostuksen käyttöönotossa huomioitavat asiat ja hyödyntämismahdollisuudet tuote-, tuotanto-, ja toimitusketjutasolla

28.8.2018, klo 10.00-10.30

3D-tulostus teollisessa ympäristössä kasvaa vauhdikkaasti maailmalla ja myös Suomessa. 3D-tulostusta jo käyttöönottaneiden yritysten kokemuksista on nähtävissä, että 3D-tulostukseen siirtymisessä on tärkeä huomioida muitakin asioita pelkän teknologian kypsyyden ja sen soveltuvuuden ymmärtämisen omaan liiketoimintaan lisäksi. Toiseksi on huomattu, että 3D-tulostuksen hyödyt pyörivät aina tuoteparannusten ympäriltä, eikä sen muita mahdollisuuksia (esim. tuotannon kehittämiseen tai toimitusketjun kehittämiseen) useinkaan oteta huomioon.

Tämän webinaarin tarkoituksena on antaa yrityksille kokonaiskuva siitä, mitä asioita yrityksessä laajemmin kannattaa ottaa huomioon, kun suunnitellaan 3D-tulostuksen (tai ainetta lisäävän valmistuksen) käyttöönottoa. Webinaarissa nostetaan esille yrityksissä jo koettuja haasteita ja niihin mahdollisia ratkaisuja, jotka auttavat varautumaan ja sujuvoittamaan 3D-tulostuksen käyttöönottoa. Tämän jälkeen esitetään hyödyntämisen mahdollisuuksia laajemmin, eli mitä mahdollisuuksia 3D-tulostus tuo tuotantoon tai jopa koko toimitusketjuun. Kokonaiskuvan laajentaminen siitä, mitä 3D-tulostus mahdollistaa tuoteparannusten lisäksi, on tärkeä huomioida 3D-tulostukseen siirtymisen päätöksenteossa.

 

Ohjelma:

10.00-10.20

Käyttöönotossa huomioitavat osa-alueet yrityksen laajuisesti (strategia, toiminnanohjaus, teknologia…)

Pk-yrityksissä koetut haasteet käyttöönotossa ja ratkaisuja niihin

Mitä muita hyödyntämismahdollisuuksia (tuoteparannusten lisäksi) 3D-tulostus tarjoaa teollisuudelle case-esimerkkien kautta

10.20-10.30

Mahdollisuus kysymyksille ja keskustelulle

 

Tästä linkistä pääset osallistumaan webinaariin: https://meet.lync.com/tutfi-tut/toni.luomaranta/RTZD7N90

Linkki ohjaa webinaariin joko Skype for Busineksen kautta tai ehdottaa www-selainsovelluksen asentamiseen. Asennuksen jälkeen voit seurata webinaaria nettiselaimella. Kun liityt webinaariin, niin mykistä oma mikrofonisi ja liity ilman videokuvaa itsestäsi. Kysymyksiä voi esittää kirjoittamalla ne tekstikenttään, jonka saa avattua vasemmasta alakulmasta olevasta puhekuplasta.

 

 

Webinaari on osa Välkky (vaativa digitaalinen valmistus ekosysteemin lisäarvon tuottajana) -hankkeen viidentoista työpajan sarjaa. Yksittäisissä työpajoissa käsitellään 3D-tulostamisen kokonaisprosessi ja liiketoimintaan vaikuttavat asiat teema kerrallaan. Osallistumalla työpajoihin yritykselle muodostuu realistinen käsitys 3D-tulostuksen mahdollisuuksista ja haasteista. Tavoitteena hankkeessa on, että työpajojen tuloksena osallistuviin yrityksiin syntyy tietotaitoa sekä käytännönläheisiä työkaluja liiketoimintamahdollisuuksien luomiseen 3D-tulostuksen avulla. Lue lisää Välkky-hankkeesta >>

 

X
X