Kansainvälinen tieteellinen neuvottelukunta arvioi SMACCin tutkimusta

SMACCin tutkimuksen arviointi toteutettiin 25.-27.4.2018. Arvioinnin teki alan asiantuntijoista koottu kansainvälinen tieteellinen neuvottelukunta, johon kuuluu kolme jäsentä: professori Ludger Frerichs (TU Braunschweig), professori Svetan Ratchev (University of Nottingham) ja professori Rossi Setchi (Cardiff University).

Arvioinnin tavoitteena oli selvittää, kuinka menestyksekkäästi SMACC on toteuttanut missiotaan edistää tutkimustoimintaa ja yhteistyötä älykkäiden koneiden ja valmistuksen aloilla toimivien yritysten kanssa. Lisäksi TTY ja VTT halusivat saada kehittämisehdotuksia SMACCin tutkimuksen laadun ja toiminnan parantamiseen.

Tieteellisen neuvottelukunnan tekemä arviointi perustuu sekä etukäteen toimitettuun materiaaliin, joka koostui muun muassa SMACCin itsearvioinnista ja tutkimusstrategiasta sekä bibliometrisistä analyyseista, että vierailun aikana käytyihin keskusteluihin. Neuvottelukunta tapasi vierailunsa aikana laajasti SMACCin jäseniä ja kävi tutustumassa usean laboratorion toimintaan.

Neuvottelukunta tapasi SMACCin jäseniä perjantaina 27.4. pidetyssä palautetilaisuudessa. Tilaisuudessa neuvottelukunnan jäsenet kertoivat olevansa hyvin vaikuttuneita kaikesta siitä energiasta ja innostuneisuudesta, joka oli selvästi SMACCin toiminnassa nähtävissä. Heidän mielestään SMACCin lähestymistapa on ainutlaatuinen ja osaamiskeskittymässä on paljon potentiaalia.

Tieteellisen neuvottelukunnan laatima arviointiraportti julkaistaan kokonaisuudessaan toukokuun aikana.

 

X
X