Reboot Finland IoT Factory kutsuu suomalaisia pk-yrityksiä mukaan pilotteihin

Kilpailukyky ja tehokkuus voivat kasvaa merkittävästi digitalisaation avulla, kuten Saksan Industry 4.0 on osoittanut. Myös suomalainen valmistava teollisuus pyrkii hyödyntämään IoT-toimialan vahvaa yritys- ja tutkimussektoria omassa digimuutoksessaan. Nyt suuret tehtaat toimivat innovaatioalustoina ja jakavat kokemuksia onnistuneista mutta myös haasteellisista ratkaisuista. Tehtaiden omat mutta myös muut suomalaiset pk-ekosysteemit, kuten SMACC, SuperIoT, Analytics+, FiiF, 5GTNF ja AVR, kutsutaan tekemään nopeita kokeiluja ja jakamaan tietoa onnistuneista mutta myös epäonnistuneista ratkaisuista tuotannon tehostamisessa.

Reboot Finland IoT Factory on Business Finlandin rahoittama yritys- ja tutkimusekosysteemihanke, jonka yritysosapuolia ovat ABB, GE Healthcare, Nokia, Ponsse ja Rolls-Royce. Yritysten kehitys- ja tutkimustyötä tukevat Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Oulun yliopisto ja Åbo Akademi. Hankkeen ensimmäisen vaiheen kokonaisrahoitus on n. 5 miljoonaa euroa.

Uusien teknologioiden (mm. AR/VR, tekoäly, digital twin, IoT) ja uusien kokonaisratkaisujen koestamiseen tuotannossa sisältyy sekä liiketoiminnallisia että teknologisia riskejä. Siksi uuden teknologian liiketoimintapotentiaali pitää arvioida jo ennen kokeiluja. Toisaalta teknologian räätälöinnissä tuotteeksi on useita kehitysvaiheita, joissa huippututkimuksella on merkittävä rooli.  Riskien pienentämiseksi on tällöin erityisesti kokemusten jakamisella erilaisista kokeiluista sekä yhteistyöllä erittäin suuri merkitys. Tämä korostuu Suomen kokoisessa maassa, jossa resurssien optimaalinen käyttö on hyvin tärkeää.

Reboot Finland IoT Factoryn ekosysteemi mahdollistaa pk-sektorille IoT-tuotteiden hyödyntämisen erilaisissa tehdasympäristöissä sekä nopeat kokeilut viimeisimpien tutkimustulosten osalta skaalautuvien, vientiin tähtäävien ratkaisujen kehittämisessä. Rebootin toimintatapaan kuuluu IoT-tuotteiden ja palveluiden alihankinta pk-toimijoilta, jotka voivat näin saada itselleen tärkeitä asiakasreferenssejä teollisilta toimijoilta. Hankkeen keskeiset kehityskohteet liittyvät materiaalien hallintaan, robottien suorituskyvyn parantamiseen sekä työntekijöiden ja digitaalisen työympäristön yhteistoimintaan. Mikäli olette kiinnostuneita osallistumaan kokeiluihin, ottakaa yhteyttä!

 

Hankkeen nettisivut: https://rebootiotfactory.fi/

pk-yhteyshenkilö: Pasi Pussinen, pasi.pussinen@vtt.fi

 

 

X
X