Levytyö Särkinen Oy:n kokemuksia Dexter-projektista

Olemme vuonna 1974 toimintansa aloittanut hitsattujen levyrakenteisten koneiden ja koneosien valmistaja. Valmistamme raskaan konepajateollisuuden hitsatut ja levyrakenteiset koneenosat ja laitteet, pääasiassa vahvalevytyöt. Asiakkaitamme ovat kotimaiset vaihteiden valmistajat ja kivenmurskauskoneiden valmistajat sekä muu raskas konepajateollisuus. Palveluksessamme on yli neljäkymmentä metallialan monipuolista ammattilaista, joille tarjoamme plasma- ja polttoleikkausta, särmäystä, hitsausta, lämpökäsittelyä, maalausta, koneistusta sekä kokoonpanoa.

Globaalit markkinat kilpailevat hinnalla suomalaista laatua vastaan. Metso Mineralsin kanssa tehostuva yhteistyö luo edellytykset entistä ketterämmällä ja joustavammalle toiminnalle. Loppuasiakkaat vaativat tuotteita entistä nopeammilla toimitusajoilla sekä laadukkaammin.

Dexter-projektiin lähdettiin tavoitteina toimitusketjun ketteryyden, joustavuuden sekä läpinäkyvyyden lisääntyminen. Nämä asiat johtavat tuottavuuden parantumiseen koko toimitusketjussa ja mahdollistavat Levytyö Särkisen toiminnan laajentumisen ja investoinnit suomeen.

Dexter-projekti on vaatinut strategian fokusoimista ja kirkastamista läpi organisaation. Tämä on auttanut tunnistamaan kilpailukyvyn kannalta oleelliset tekijät sekä keskittämään kehitystyön näihin asioihin. Kehitystyön pääkohteet ovat olleet

  • Läpinäkyvyyden parantaminen
  • Tiedonkulun tehostaminen
  • Muutoksenhallinnan kehittäminen
  • Kokonaisketjun pullonkaulojen tunnistaminen

 

Strategia- ja johtamistyön kehittäminen on itsessään merkittävä askel eteenpäin ja on mahdollistanut muiden kehitystoimenpiteiden onnistumisen. Näiden osalta kokonaisketjun virtauttamisella saatiin sekä läpimenoaika että varastotasot laskemaan huomattavasti. Lisäksi tuotannon tilanne visualisoitiin digitaalisesti näyttötauluilla, mikä varmistaa läpinäkyvyyden ja mahdollistaa muutoksiin reagoimisen nopeasti ja ketterästi. Tällöin oleellinen tieto on luotettavasti saatavilla oikeilla henkilöillä oikeaan aikaan. Kokonaistoimitusvarmuus onkin parantunut lähes 15 prosenttiyksikköä projektin aikana.

 

”Dexter-projekti on lisännyt huomattavasti kaikkien toimijoiden välistä hyvässä hengessä tapahtuvaa yhteistyötä. Digitalisaation avulla tiedonkulku ja prosessit saadaan joustaviksi ja ketteriksi.”

Eero Särkinen

eero.sarkinen@levytyosarkinen.fi

+358505977999

https://levytyosarkinen.fi/

X
X