Multimek Oy:n kokemuksia Dexter-projektista

Multimek Oy on Multialla, Keski-Suomessa, toimiva metalliteollisuuden alihankkija ja sopimusvalmistaja, jonka historia alkaa jo 1950 –luvulta. Tätä nykyä yritys työllistää noin 180 henkilöä, joista puolet Pohjois-Virossa sijaitsevassa tytäryhtiössä, Multimek Balticissa. Merkittävimmät asiakkaat ovat kaivos- ja maanrakennusalan sekä metsä-, energia ja puolustusteollisuuden laitevalmistajia.

Yrityksessä on viime vuosina etsitty ratkaisuja tuotannon prosessien kehittämiseen, ohjauksen parantamiseen ja automatisointiin. Taustalla on ollut haasteita esimerkiksi toimitusvarmuudessa, muutostenhallinnassa sekä läpimenoajoissa ja laadunhallinnassa. Dexter-projektiin osallistuttaessa kehitystyön kantavana ajatuksena on ollut koko toimitusketjun kilpailukyvyn parantaminen.

Suurin osa yrityksen sisäisistä kehitystoimista on kohdistunut tuotannonohjaukseen, erityisesti ERP –järjestelmän kehittämiseen ja digitalisointiin. Kehitystyötä on tehty myös yhdessä päämiehen kanssa. Kehitysprojektin aikana on havaittu lukuisia kehityskohteita, joita on tämän hankkeen yhteydessä myös pyritty ratkomaan. Kehitystyötä on tehty rajapintojen rakentamiseen, toimittaja-päämies suhteeseen sekä toimittaja-ketjuun liittyvissä prosesseissa. Myös ennusteiden parempi konfigurointi järjestelmään, sisäisen logistiikan kehittäminen ja erityisesti sisä-logistiikan digitalisointi ovat olleet isossa roolissa. Loppuvaiheessa kehityskohteeksi otettiin mukaan myös sisäisen raportoinnin kehittäminen.

Hyviä tuloksia on saatu aikaan usealla osa-alueella. Suurimmat kehitysaskeleet on otettu ERP:n kehittämisessä ja erilaisten rajapintojen yhteensovittamisessa. Myös ymmärrys koko toimittajaketjun toiminnasta on kasvanut. Ennustemallien ajaminen järjestelmään on saatu toimimaan paremmin ja sitä kautta pidemmän aikavälin resurssit on saatu paremmin hallintaan. Myös sisäisen toiminnan ja tuottavuuden mittaamista on kehitetty merkittävästi.

 

On ollut mielenkiintoista päästä toimimaan muiden saman alan yritysten kanssa, jotka painivat samankaltaisten haasteiden ja kehityskohteiden kanssa sekä asiantuntijoiden, joilla on aiheeseen tieteellinen näkökulma. Benchmarkkaus on ollut mielenkiintoista, koska yrityksillä on ollut erilaisia lähestymiskulmia toiminnan kehittämiseen. Keskustelu on ollut avointa ja rakentavaa.

Matti Hokkanen, toimitusjohtaja

040 528 9768, matti.hokkanen@multimek.fi

http://multimek.fi/

X
X