Aslemetals Oy:n kokemuksia Dexter-projektista

 

Aslemetals Oy on vuonna 1961 perustettu keskisuuri konepaja. Pienestä autotalliyrityksestä on vuosien saatossa kasvanut kansainvälisesti palveleva metallialan erikoisosaaja ja luotettava alihankintayritys. Yritys valmistaa kolmella konepajallaan teräsrakenteita, kuten koneiden runkoja sekä laitteiden loppukokoonpanoa ja erityyppisiä putkistomoduuleja.

Tuotannon volyymin kasvaessa oli havaittu kehityshaasteita toimitusvarmuudessa. Myös läpimenoaikoihin haluttiin parannusta ja varaston kiertoa haluttiin nopeuttaa. Näiden kehityshaasteiden kanssa oli painittu jo vuonna 2015. Ja koska kasvu jatkui, näihin kehityshaasteisiin oli vastattava. Kiire aiheutti tehtaan sisällä niin tuotannossa kuin sisälogistiikassa virheellisiä päätöksiä ja ristiriitatilanteita. Näiden tunnistettujen kehityshaasteiden pohjalta tehtiin päätös lähteä mukaan DEXTER-projektiin.

Kehityshaasteita lähdettiin ratkaisemaan yhdessä asiakasyrityksen toimittajakehitystiimin kanssa. Aluksi arvioitiin lähtötilanne sekä katsottiin avainluvut, joiden seurantaan keskitytään. Yhden näistä avainluvuista sovittiin olevan toimitusvarmuus. Toinen, pehmeämpi näkökulma oli kommunikaation ja läpinäkyvyyden parantaminen asiakkaan hankinnan ja oman tuotannon välillä. Hyvin nopeasti huomattiin, että nämä asiat liittyvä hyvin kiinteästi toisiinsa. Hyvällä kommunikaatiolla läpi ketjun voitiin saavuttaa parannusta myös toimitusvarmuudessa.

Selvitysten jälkeen lähdettiin kehittämään sisäiseen tuotannonohjaukseen ohjaustaulua. Tavoitteena oli saada sama näkymä koko tilaus-toimitusketjulle, aina tavaran vastaanotosta, asiakkaan hankintaan. Ensimmäiset versiot luonnosteltiin Exceliin. Tämän jälkeen hankittiin magneettitauluja, jolla tuotannonohjauksen näkymää visualisoitiin. Versioita oli useita ja kaikkia kokeiltiin tuotantokäytössä useita viikkoja.

Kun toimiva versio ohjaustaulusta saatiin rakennettua, niin tätä lähdettiin jakamaan ensin valokuvan muodossa asiakkaalle. Jo tässä kohtaa ohjaustaulu oli vähentänyt oman tuotannon ristiriitatilanteita ja toimitusvarmuuskin oli lähtenyt nousuun. Taulun sijainti yhdessä paikassa ja päivittämisen hankaluus tuotannon muuttuessa tiedostettiin haasteeksi, mikä päätettiin ratkaista digitalisoimalla taulu.

Hankkeessa saavutettiin toimitusvarmuudessa asiakkaan vaatima taso ja se on pystytty pitämään. Tuotannon ohjaaminen on hallitumpaa ja mm. ylitöiden tekeminen on saatu taloudellisesti oikealle tasolle. Tieto on nyt reaaliaikaista läpi koko ketjun ja tämä mahdollistaa järjestelmään myös uusien asiakkaiden lisäämisen.

 

 

”Organisaatiomme ymmärrys ja sitä kautta valmius toteuttaa uusia digitalisointiin liittyviä projekteja otti aimo harppauksen eteenpäin tämän hankkeen myötä.”

Iiro Lehtinen

Aslemetals Oy

Tel +358 44 268 5124  

P.O. Box 17, 26101 Rauma

Niilontie 1, 26410 Rauma

iiro.lehtinen@aslemetals.fi         

www.aslemetals.fi

 

X
X