Kankaanpää Works Oy:n kokemuksia Dexter-projektista

Kankaanpää Works on suomalainen perheomisteinen konepajayhtiö, joka on osa Hollming-monialakonsernia. Olemme keskittyneet raskaaseen ja keskiraskaaseen hitsaavaan ja koneistavaan konepajavalmistukseen sekä kokoonpanovalmistukseen.

Ennen kehitysprojektin käynnistymistä todettiin yhdessä asiakkaan kanssa toimitusvarmuuden olevan jo hyvällä tasolla, mutta sen ylläpitäminen entistä haastavammassa markkinatilanteessa vaati panostuksia toiminnan kehittämiseen. Palvelukyvyn edelleen kehittämiseksi tunnistettiin tarve panostaa läpimenoaikojen lyhentämiseen, varastojen kiertonopeuden ja toimitusketjun läpinäkyvyyden kehittämiseen. Tätä taustaa vasten lähdettiin mukaan DEXTER -projektiin.

DEXTER- projektin käynnistyttyä hyvän toimitusvarmuuden ylläpitämiseksi sekä läpimenoaikojen lyhentämiseksi lähdettiin kehittämään toimittajaverkostoa sekä tunnistamaan ja poistamaan tuotannon häiriötekijöitä. Tuotteiden läpimenoaikojen lyhentymisessä onnistuttiin ja tavoite saavutettiin. Tämä onnistui parantamalla toimittajaverkoston ketteryyttä. Tarvitsimme onnistumisia useamman toimittajan prosessien kehittämisessä. Erilaisia toimintamalleja etsittiin ja testattiin toimittajakohtaisesti, tähän saatiin tukea asiakkaalta. Tuotannon tehostamiseksi lähdettiin etsimään ratkaisua, jolla työn keskeytyksiin päästään kiinni nykytilannetta helpommin. Häiriötekijöiden kiinnisaamiseksi kehitettiin yhteistyökumppanin kanssa digitalisoitu ratkaisu, jolla työn keskeytykset voi raportoida heti ja helposti.

Varastojen kiertonopeuden parantamiseksi valmiiden tuotteiden varastointia on vähennetty ja osavalmisteiden varastointia lisätty järkevässä suhteessa. Varaston hallinta on parantunut, on saavutettu tasapainoisempi varaston arvo koko toimitusketjussa. Reagointi markkinoilla tapahtuviin muutoksiin onnistuu nyt nopeammin.

Toimitusketjun läpinäkyvyyden parantamiseksi panostettiin oman tilauskannan läpinäkyvyyden ja tätä kautta toimittajaverkoston kehittämiseen. Kehitystoimenpiteiden jälkeen tiedetään paremmin mitä toimittajalla on työn alla ja varastossa.

”Tutkimuslaitosten avulla kehittämiseen saatiin ammattimaisempi/systemaattisempi ote. Lähtötilanne käytiin perusteellisesti läpi ja sen avulla kehityskohteiden valinta oli selkeämpää. Myös tavoitteet oli helpompi asettaa ja seurata kehitystä yhdessä asiakkaan kanssa. Kehitystyön lisäksi projektin aikana saimme uusia kontakteja, teimme benchmarking -vierailuita sekä syvensimme yhdessä tekemistä niin asiakkaan kuin muiden yritysten ja tutkimuslaitostenkin kanssa.”

Riina Haapamäki

+358 400 783180

riina.haapamaki@kankaanpaaworks.fi

www.kankaanpaaworks.fi

X
X