Metso Minerals Oy:n kokemuksia Dexter-projektista

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Tarjoamme laitteita ja palveluja luonnonvarojen kestävään käsittelyyn ja virtaukseen kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys- ja prosessiteollisuudessa. Ainutlaatuinen osaamisemme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme tehostamaan toimintaansa, vähentämään riskejä ja parantamaan kannattavuutta. Metsolla on yli 12 000 työntekijää yli 50 maassa.

Taustana projektiin osallistumiselle oli saada laajempi ymmärrys koko toimitusketjun toiminnasta, syventyä eri työkaluilla Metsolle merkittävien toimittajien prosesseihin ja heidän omiin verkostoihin. Hyvää pohjaa Dexter-projektille oltiin luotu TEKES-rahoitteisen MANU-projektin aikana. MANU-projektissa havaittuja asioita yhdisteltiin Extended Enterprise -mallin kanssa ja tästä kehittyi Digital Extended Enterprise konsepti.

Ennen Dexter-projektia oli havaittu toimittajaverkostoon kohdistuvia haasteita seuraavilla osa-alueilla: heittelyt toimitusvarmuudessa, puutteita toiminnan läpinäkyvyydessä ja kapasiteetin hallinnassa sekä yhteistyökumppaneiden prosessien ja toimintatapojen tunnistamisessa. Lisäksi toiminnan tavoitteiden tunnistaminen ja läpikäynti yhteistyössä toimittajaverkoston kanssa koettiin tärkeäksi.

Keskeisiä kehityskohteita yritysten kannalta ovat olleet suorituskyvyn parantaminen kustannus- virtaus-, laatu- sekä toimitusvarmuusmielessä. Kehitystavoitteiksi asetettiin: toimitusvarmuuden ylläpito ja edelleen kehittäminen, kokonaisläpimenoajan lyhentäminen, varastotasojen optimointi sekä läpinäkyvyyden kehittäminen koko toimitusketjussa.

Konkreettisia kehitystoimenpiteitä olivat mm. seuraavat:

  • Metsolle perustettiin SCM-tiimi
  • Arvovirtamenetelmin tutkittiin yhdessä toimittajien prosesseja ja rajapintoja.
  • Toimittajilla otettiin käyttöön Lean työkaluja kuten: VSM, standard work, visuulinen ohjaus, 5S
  • Käytiin läpi yhteiset tavoitteet ja tehtiin toimenpiteille suunnitelma, aikataulutus ja seuranta.
  • Luotiin mittareita prosesseille
  • Yhdessä sovitut menetelmät tuotannon tasapainottamiselle
  • Muutettiin ohjaustapoja verkostossa
  • Kehitettiin materiaalivirtausta toimittajilla

Keskeisinä tuloksina saavutettiin alihankintaverkoston toimitusvarmuuden ja laadun merkittävä kehittyminen. Yritysten välinen kommunikaatio tehostui ottamalla ennakoivia mittareita käyttöön ja hyödyntämällä ennustetta läpi verkoston. Osa verkoston tuotantotilanteesta saatiin reaaliajassa läpinäkyväksi. Ohjaustapoja muutettiin mm. siirtymällä työntöohjauksesta imuohjaukseen. Extended Enterprise-toiminnan kypsyystasojen määrittelemiseksi laadittiin DEXTER-kypsyysmalli, jota hyödynnetään toiminnan kehittymisen seurannassa tulevaisuudessa.

”Projektissa saavutettiin hyviä tuloksia hienolla porukalla ja yhteistä kehitystyötä tullaan jatkamaan tiiviisti projektin päättymisen jälkeenkin.”

Kimmo Leikko, kimmo.leikko@metso.com, p. +358 400830256

https://www.metso.com

 

X
X