Hanki SMACCin palveluita innovaatiosetelillä!

Innovaatioita, älykkyyttä ja osaamista - helposti.

Tampereen kaupunkiseutu ja Tekes tukevat SMACCin palveluiden hyödyntämistä myöntämällä innovaatioseteleitä yrityksille. Innovaatioseteleiden avulla on mahdollista rahoittaa SMACCin palveluita kokonaan tai osittain. Autamme sopivan innovaatiosetelin hakemisessa.

Ota innovaatioseteli käyttöön!

Varaa aika maksuttomaan keskusteluun.

Mitä SMACCin palveluita innovaatiosetelillä on mahdollista ostaa?

icon-calendar-white-circle-100x100

SMACC-Tuumauspäivä – työpaja yrityksen menestystekijöiden ja kehityskohteiden tunnistamiseen

Haettavan innovaatiosetelin arvo:
3000 euroa

SMACC-Tuumauspäivä sisältää

Yrityskohtaisen työpajan SMACCin asiantuntijoiden kanssa. Työpajassa arvioidaan yrityksen liiketoimintaa ja digitaalisuuden mahdollisuuksia toiminnan kehittämiseen.

Tuumauspäivän tuloksena syntyvän Tuumaustulosteen, joka sisältää kuvauksen keskeisimpien menestystekijöiden tärkeydestä, tasosta ja kehitystarpeista, sekä ehdotuksen jatkotoimenpiteistä.

SMACC-Vauhtipyörä – nopea tuotteiden ja tuotannon kehittämismalli

Haettavan innovaatiosetelin arvo:
5000 euroa/yritys.

SMACC-Vauhtipyörässä kerätään osallistujaksi kuusi yritystä, joilla on samaan aiheeseen liittyviä tarpeita.

SMACC-Vauhtipyörä sisältää

Digitaalisuuteen liittyvää kehitystyötä SMACCin asiantuntijoiden ja muiden yritysten kanssa. Vauhtipyörässä kehitystyötä tehdään nopeutetusti yhdistämällä useita erilaisia toimintatapoja.

Kolmen kuukauden jakson, jonka aikana kehitysprosessin vaiheet käydään läpi nopeilla menetelmillä SMACCin asiantuntijoiden kanssa.

Miten innovaatiosetelit toimivat?

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN INNOVAATIOSETELI

Tampereen kaupunkiseudulla on käytössä sähköinen innovaatiosetelijärjestelmä, johon palveluntuottajat ovat lisänneet palvelukuvauksia setelien arvoja vastaaviksi kokonaisuuksiksi.

SMACC on rekisteröitynyt palveluntuottajaksi järjestelmään. Valittavana on

• SMACC-Tuumauspäivä (3000 euron innovaatioseteli) ja
• SMACC-Vauhtipyörä (5000 euron innovaatioseteli/yritys, palvelun käyttäjänä useita yrityksiä)

Myönnettävä tuki on 100% (ei omavastuuta), ja se maksetaan suoraan palveluntuottajalle.

Setelillä tuettavan palvelun on tarkoitus madaltaa kynnystä käyttää innovaatio-, kansainvälistymis- ja kasvupalveluita eli setelin toivotaan generoivan esimerkiksi erilaisia tutkimus- ja kehityshankkeita yrityksille ja yritysryhmille. Setelillä hankittavan palvelun tulee olla käyttäjäyritykselle merkittävä avaus uuteen.

Lisää tietoa Tampereen kaupunkiseudun innovaatiosetelistä »

TEKESIN
INNOVAATIOSETELI

Tekesin innovaatiosetelin summa on 5000 euroa + alv., ja se myönnetään palvelun ostajan sekä palvelun tarjoajan yhdessä laatiman työsuunnitelman perusteella. Hakija tekee innovaatiosetelin hakemuksen Tekesin asiointipalvelussa.

Tekesin innovaatioseteli voi koskea kokonaisen palvelun hyödyntämistä tai sitä voi käyttää osana suuremman palvelukokonaisuuden maksua. SMACCin palveluista Tekesin innovaatiosetelin hyödyntämiseen soveltuvat SMACC-Tuumauspäivä ja SMACC-Vauhtipyörä (mukana useita yrityksiä).

Innovaatioseteli on tarkoitettu vakiintunutta liiketoimintaa harjoittaville pk-yrityksille, jotka haluavat käynnistää innovaatiotoiminnan. Innovaatiotoiminta tarkoittaa toimenpiteitä, joilla yritys kehittää tuotteitaan, palvelujaan tai prosessejaan, tai hankkii palveluna uutta innovaatiotoiminnassa tarvittavaa tietoa ja osaamista.

X
X