SMACC-Labs

SMACC-Labs on tutkimusympäristöjen verkosto, joka tarjoaa valmistavan teollisuuden yritykselle helpon pääsyn huippuluokan laitteistoihin ja osaamiseen ilman suuria investointeja.

SMACC-Labs tekee teollisesta jakamistaloudesta totta!

SMACC-Labsin ytimen muodostavat VTT:n ja Tampereen yliopiston tutkimus- ja kehitysympäristöt. Ne on valittu SMACC-Labsiin siten, että ne palvelevat mahdollisimman hyvin digitalisoituvaa valmistavaa teollisuutta. Yritykset voivat hyödyntää SMACC-Labsin infroja ja tutkimuslaitosten osaamista omiin tutkimus- ja kehitystarpeisiinsa joustavasti.

Tulevaisuudessa SMACC-Labsin tavoitteena on laajentua koko maan kattavaksi tutkimus- ja kehitysympäristöjen verkostoksi, jossa mukana on paitsi tutkimus- ja oppilaitosten infrat, myös SMACC-yhteisössä mukana olevien yritysten infroja. Näin saadaan paras hyötysuhde julkisille investoinneille ja tehoa yritysten yhteiseen liiketoiminnan kehittämiseen. SMACC tarjoaa yrityksille myös eurooppalaisen dimension: SMACCilla on hyvät yhteydet muihin eurooppalaisiin infraverkostoihin.

X
X