SMACC-Labs

Engineering Intelligence

Engineerin Intelligence on teollisen internetin ja internet of things:n (IoT) tutkimusympäristö joka mahdollistaa niiden koneteknisten sovellusten tutkimisen sekä  niiden soveltamisen konepajateollisuudessa tutkimisen. Éngineering Intelligence kytkeytyy Mechatrionics Lab:iin mikä antaa sille tärkeän yhteyden reaalimaailmaan ja antaa mahdollisuuden tutkia intenet-pohjaisten sovellsten vuorovaikutusta sen kanssa.

Engineering Intelligence  toimii sekä opetus- että tutkimuslaboratoriona, mikä antaa opiskelijoille loistavat mahdollisuudet oppimiseen tekemisen kautta sekä antaa mahdollisuuden osallistuttaa opiskelijoita uusine ja tuoreine ideoineen tutkimukseen.

Tilat ja Laitteistot

  • Oma open source pohjainen IoT-alusta
  • Mahdollisuus käyttää myös kaupallisia IoT-alustoja
  • Data analyysi ja visualisointi Matlab ja R –pohjaisesti, myös mahdollisuus muihin/omiin ohjelmistoihin
  • Keskitetty tai hajautettu datan (esi)käsittely ja prosessointi
  • 3D upponurkka
  • Monikäyttöinen ajo-/operointisimulaattorialusta (perustuu käänteiseen stewartin alustaan)

Case-esimerkit

Mallipohjaisten menetelmien hyödyntäminen konepajateollisuuden ja koneenrakennuksen palveluissa
Mallipohjaisten kunnonvalvontamenetelmien kehitys
Globaalin datalinkin kehittäminen vaativissa olosuhteissa toimiville liikkuville työkoneille

Yhteystiedot

Jussi Aaltonen
+358408490522
Jussi.Aaltonen@tut.fi

X
X