SMACC-Labs

Materials Characterization

Materiaalien karakterisointi käyttää erityyppisiä optisia ja elektronioptisia mikroskooppitekniikoita atomi- ja kidetason rakenneanalyyseihin sekä röntgen-difraktometriaa materiaalien faasien, rakenteiden ja jäännösjännitysten määrittämiseen. Termisiä analyysilaitteistoja käytetään materiaalien termisten ja dynaamisten ominaisuuksien määrittämiseen. Materiaalinen mekaanisten ominaisuuksien määrit-tämiseen käytetään erilaisia sähkömekaanisia ja servohydraulisia testilaitteistoja, joilla voidaan suorittaa mm. veto-, puristus- ja väsytyskokeita eri lämpötiloissa.

Suurten muodonmuutosnopeuksien tutkimus-laboratoriossa on useita Hopkinson Split Bar laitteistoja, joiden avulla voidaan suorittaa veto- ja puristuskokeita muodonmuutosnopeusalueella n. 500…5000 1/s lämpötiloissa n. -150…+1000 °C. Käytössä on myös useita suurnopeuskameralaitteis-toja sekä 3D kuvakorrelaatio-ohjelmistoja (DIC).

Yhteystiedot

Veli-Tapani Kuokkala
+358408490040
Veli-Tapani.Kuokkala@tut.fi
Minnamari Vippola
+358408490148
Minnamari.Vippola@tut.fi

X
X