SMACC-Labs

Materials Performance Evaluation

Tribologia ja koneenosat tutkimusryhmä keskittyy tribologisten koneenosien ja kitkallisten liitosten mitoitukseen, kestoiän arviointiin ja energiatehokkuuden määritykseen. Keskeisiä sovelluskohteita ovat laakerit, hammaspyörät ja liitosten kitkaväsyminen. Työmenetelminä ovat erilaisten kosketusilmiöiden numeerinen mallinnus ja koetoiminta, joka sisältää myös koneiden käynnin monitoroinnin ja diagnostiikan.

Tampere Wear Center (TWC) kulumistutkimuskeskus keskittyy erityisesti raskaan abrasiivisen ja iskevän kulumisen sekä slurry-eroosion ja eroosio-korroosion tutkimukseen. Tutkimuslaitteet on suunniteltu erityisesti mallintamaan haastavia kulumisolosuhteita mm. kaivoksissa, mineraalien prosessoinnissa ja paperikoneissa.

Arktinen testauslaboratorio voidaan jäähdyttää -40°C lämpötilaan. Tilassa voidaan määrittää jään syntyä pinnoille ja sen adhesiivisia ominaisuuksia. Lisäksi voidaan mitata robotisoidusti kitka- ja kulumisominaisuuksia.

Yhteystiedot

Arto Lehtovaara
+358408254220
Arto.Lehtovaara@tut.fi

Kati Valtonen
+358408490142
Kati.Valtonen@tut.fi

X
X