SMACC-Labs

Noise Control & Sound Quality

Noise Control & Sound Quality sisältää huippuluokan kokeilu-, kehitys- ja mittauslaboratoriot äänen ja melun tutkimista varten. Mittalaitteemme laboratorioissa ja kentällä ovat ajanmukaisia, samoin kuin käyttämämme mallinnus- ja mittausohjelmistot. Osaamme validoida simuloinnit ja virtuaaliprototyypit, sekä mitata koneiden ja kuljetusvälineiden melun lisäksi myös värähtelyä ja muita dynaamisia ominaisuuksia.

Noise Control & Sound Quality tarjoaa tuotekehityspalveluita sekä mittauslaitteita melunhallintaan ja äänitekniikkaan. Lyhyesti sanottuna olemme koneiden ja kuljetusvälineiden meluasiantuntijoita, jotka tuntevat myös käytännön sovelluskohteet. Tunnemme erinäisten sovelluskohteiden melulähteet, ja kykenemme käsittelemään niitä sekä niiden etenemistä.

Mitä aiemmin labramme on mukana tuotteen ääni- ja meluteknisessä kehityksessä sitä suuremmat hyödyt ovat. Meillä on vuosien kokemus ääni- ja värähtelyongelmien ratkomisessa ja tuotteiden kehittämisessä. Kohteina ovat olleet koneet, työkoneet, kuljetusvälineet, kulkuneuvot sekä vesialukset. Tarjoamme palveluitamme tuotteen koko elinkaaren ajaksi, suunnittelupöydältä ja innovaatioista valmiisiin tuotteisiin.

Ydinosaamisalueet

 • Ongelmakohteiden paikallistaminen ja tuotteen kehittäminen ääniteknisin mittauksin
 • Äänitekninen FEM- ja SEA-mallintaminen ja mallien optimointi. Osaamme myös mallien validoinnin mittauksin, sekä käytännön ratkaisut mallien perusteella.
 • Tuoteäänenlaatu. Aina eivät pelkät desibelit merkitse, vaan äänen laatu ja häiritsemättömyys ovat tärkeitä. Melu voi häiritä koneiden käyttäjiä, työntekijöitä, matkustajia ja asukkaita.

Tilat & laitteistot

Puolikaijuton laboratorio (55 m2)

 • 5 m x 11 m x 6 m (W x L x H)
 • Kaikki pinnat lattiaa lukuun ottamatta 1 m paksuista ääntä absorboivaa ainetta
 • Äänen absorptio > 99,9 % at yli 100 Hz taajuuksilla (ISO 3745 –standardin mukaisesti
 • Ilmastointi

Koneakustiikkalaboratorio

 • Pinta-ala 120 m², korkeus 6 m
 • Kevyesti akustoidut seinä- ja kattopinnat
 • Suuri (5.5 m x 4 m) äänieristetty ulko-ovi
 • Pakokaasujen poisto
 • 200 kW 3-vaihesyöttö, jopa 63 A liittimet

Kaiuntahuone

 • Yhteydessä koneakustiikkalaboratorioon äänieristysmittauksia varten
 • Aanitehomittaukset
 • Äänen aborptiomittaukset

Ulkotestausalue

 • Koneiden ulkomelun mittaus
 • Ohiajomelun mittaus

Laitteistot

 • Kalibroidut mikrofonit esivahvistimineen
 • Impedanssiputket materiaalien impedanssimittauksiin
 • Äänen intensiteetin mittalaitteet
 • Microflown äänen hiukkasnopeusanturi ja Scan & Paint sekä materiaalien impedanssin insitu –mittausohjelmistot
 • Scadas-laitteisto monikanavaiseen datan keruuseen
 • RION 8-kanavainen kenttäkelpoinen tallennin
 • Kuuntelukoelaitteistot
 • Keinopää ja ylävartalosimulaattori binauraalisia mittauksia varten
 • Säänkestävät mikrofonit pitkäaikaismittauksiin
 • Brüel & Kjær Sound Quality,  Psychoacoustic Test Bench (äänen laatu ja kuuntelutestit)
 • LMS Test.Lab (tiedonkeruu ja analyysi)
 • Labview & Compact RIO (tiedonkeruu, säätö ja analyysi)