SMACC-Labs

Thermal Spray Center Finland

Pinnoitustekniikka (MOL) painottuu moniin eri pinnoitus- ja pintakäsittelyteknologioihin, kuten termiseen ruiskutukseen, kylmäruiskutukseen, fysikaaliseen kaasufaasipinnoitukseen, laser- ja hitsauspinnoitukseen sekä erilaisiin pintojen modifiointeihin. Tutkimuskokemusta on useiden tekno-logioiden osalta jo lähes 30 vuoden ajalta. Tutkimusyhteistyötä tehdään Kone- ja tuotantotekniikan sekä muiden laboratorion kanssa yhteistyössä.

Kokonaisuuteen kuuluva termisen ruiskutuksen laboratorio (Thermal Spray Center Finland – TSCF) on varustettu hyvin erilaisilla pinnoitukseen ja pintakäsittelyihin kuin myös ainetta lisäävään valmistukseen soveltuvilla teknologioilla.

Tilat ja laitteistot

  • Useita termisen ruiskutuksen pinnoituslaitteita, kuten plasmaruisku, HVOF- ja HVAF-ruiskuja, kylmäruiskuja, valokaariruiskuja, sekä erilaisia liekkiruiskuja metalleille, keraameille ja polymeereille.
  • Fysikaalinen kaasufaasipinnoitus (magnetron-sputterointi)
  • Cold metal transfer (CMT) – ja laserpinnoituslaitteet (MEI)
  • Spraykuivainlaitteisto jauheiden valmistukseen

Case-esimerkit

Erilaisten pinnoitteiden prosessoinnin, rakenteen, ominaisuuksien ja suorituskyvyn välisten riippuvuussuhteiden ymmärtäminen ja hallinta

Erilaiset suoja- ja toiminnalliset pinnoitteet; pinnoitusteknologiat ainetta lisäävässä valmistuksessa

Pinnoitemateriaalien ja pinnoitteiden kehittäminen teollisiin sovelluksiin

Asiantuntijoiden koulutus, teknologian siirto ja muut palvelut

Yhteystiedot

Petri Vuoristo
+358408490044
Petri.Vuoristo@tut.fi

X
X