SMACC-Labs

Virtual, Mixed and Augmented Reality

SMACC Virtuaalisen, laajennetun ja lisätyn todellisuuden laboratorio on tuote- ja tuotannonsuunnitteluun sekä katselmointiin. Laboratorio sijaitsee Tampereella Hervannassa VTT:n toimipisteessä. Laboratoriolla on jo 25 vuoden kokemus virtuaalitodellisuuden hyödyntämistä tuotteen ja ihminen-kone –rajapinnan suunnittelussa ja analysoinnissa (kts. kuva alla).

Suurimmat hyödyt virtuaaliympäristön käytöstä saadaan tuotteen suunnittelun alkuvaiheessa, varsinkin kun otetaan tulevat käyttäjät ja työntekijät mukaan katselmointeihin. Saavutetut hyödyt ovat:

 • Lyhyempi aika markkinoille vähemmillä virheillä
 • Kokonaiskustannusten väheneminen
 • Käyttäjän osallistaminen tuotteen suunnitteluun ja evaluointiin → parempi tyytyväisyys

Oikealla olevassa kuvassa on esitetty hyödyt eri käyttäjäryhmille.

Ydinosaamisalueet /areas of expertise:

 • Virtual Reality (VR)
 • Augmented Reality (AR)
 • Mixed reality (MR)
 • Käyttäjäkeskeinen suunnittelu (HCD)
 • Virtuaalinen konseptointi
 • Vaativien työtehdtävien tukeminen ARllä

Tilat ja laitteistot / Facilities & equipment

 • Kolmen seinän stereo visualisointi (3 x Barco RLM-W12)
 • Optinen paikannus (Vicon T20)
 • Useita erilaisia kypäränäyttöjä kuten MS HoloLens, HTC Vice, Oculus Rift, Epson Moverio BT-200, Vuzix M100
 • Vuorovaikutus tapahtuu peliohjaimien tai oikeiden ohjaimien välityksellä
 • Kolmen vapausasteen liikealusta, jonka päällä ohjaajan tuoli (MeVEA 3DOF)
 • Tilaääni (5.1 surround)
 • Virtuaaliympäristö luodaan Unity3D ja MiddleVR ohjelmistoilla

Metso Minerals – VR:n ja AR:n hyödyntäminen epävarmuuden vähentämiseksi tuotepäivitysprojekteissa

Metson päätavoite casessa oli tehdä tuotepäivitysprojektitoiminnasta kannattavaa sekä vähentää epävarmuutta niissä.

Useita uusia teknologioita ja metodeja hyödynnettiin murskaimen tuotesuunnittelussa ja arvioinnissa:

 • Olemassa olevan koneen 3D-skannaus
 • Virtuaaliympäristöön perustuva suunnittelu
 • Lisäinformaation hyödyntäminen oikean koneen päällä AR-teknolgian avulla

Tuotepäivitystiimi kykeni etukäteen näkemään ja testaamaan mahdollisia ratkaisuja virtuaaliympäristössä. Käytetyt menetelmät ja uudet työkalut vähensivät epävarmuutta tuotepäivitysprojekteissa.

Video: https://youtu.be/MsmM-21WlKo

Sandvik – Uusien ohjaamoiden konseptisuunnittelu VR-ympäristössä

Casen päätavoitteena oli kehittää seuraavan sukupolven ohjaamo modulaarista konseptia, jota pystyisi hyödyntämään useilla kaivoskoneilla

Ohjaamokonseptivaihtoehdot katselmoitiin laboratoriossa hyödyntämällä ihmiskeskeistä suunnittelumenetelmää. Useat loppukäyttäjät testasivat järjestelmää ja antoivat palautetta uuden hyttikonseptin käytettävyydestä ja näkyvyydestä.

Video: https://youtu.be/ApoVSUEHAEY

ALTEC – Väliaikaisen varaston asennus lisätyn todellisuuden avulla ATV harjoittelu moduuliin

WEKIT.One lisätyntodellisuuden sovellus testattiin ja analysoitiin väliaikaisen varaston (TSR- Temporary Stowage Rack) asennuksen avulla koulutuskäytössä olevassa ATV moduulissa.

TSR:n asennus on todellinen työkierto, jonka astronautit joutuvat suorittamaan ISS:n ATV-moduuleissa säännöllisesti. ALTECilla oli kaikki tarvittavat komponentit ja osat työkierron tekemiseen ja harjoitteluun. Kyseinen työkierto opastettiin käyttäen WEKIT.One lisätyntodellisuuden sovellusta.
Video: https://youtu.be/fNEqOBMKhGg

Vastuuvapauslauseke
Tämä hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin Horizon 2020 -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta, sopimus 687669. http://wekit.eu/

X
X