3D Boosti ja 3D Invest

Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) ja Sastamalan koulutuskuntayhtymä (SASKY) hakevat teknologiaharppausta digitaalisen tiedon hyödyntämisessä materiaalia lisäävän valmistuksen alueella.

Hankkeiden tavoitteena on, että kaikki vaiheet suunnittelusta valmiiseen kappaleeseen voidaan konkretisoida kehitettävissä tutkimus-, kehitys-, oppimis- ja innovaatioympäristöissä.

3D Invest hankkeessa toimintayksiköihin rakennetaan ajanmukaiset toimintaympäristöt. Laaja kirjo eri tekniikoita mahdollistaa niiden vertailun ja niistä soveltuvin voidaan valita kulloiseenkin tarpeeseen.

3D Boosti hankkeessa tavoitellaan osaamiskeskittymää, joka kattaa monipuolisesti 3D-tulostukseen liittyvät osa-alueet ja joka toimii kiinteästi ympäröivän teollisuuden kanssa

Kehittämishankkeen aikana hankittavalla tiedolla ja yritysyhteistyöllä luodaan valmiudet toteuttaa 3D-tulostukseen liittyvää koulutusta hankkeen jälkeen. Tavoitteena on vauhdittaa suomalaisen ja erityisesti alueellisen pk-teollisuuden valmistusteknistä osaamista sekä nostaa yritysten ja tuotteiden kilpailukykyä sekä jalostusarvoa.

Hankkeiden osarahoitus tulee Pirkanmaan liitolta. Hankkeiden ajanjakso on 2015-2017.

http://3dpirkanmaa.fi/

Ota yhteyttä

Jyrki Latokartano
Tampereen yliopisto
+358 40 706 0122
Jorma Vihinen
Tampereen yliopisto
+358 40 556 7874
X
X