ADABS

ADABS – Dataan pohjautuvat teolliset palvelut pk-yrityksissä

Avainsanana asiakaslähtöisyys, joustavuus ja kustannustehokkuus

Palveluiden kysyntä on kasvamassa, ja teknologiayritykset tarvitsevat joustavia ja tehokkaita ratkaisuja kysyntään vastaamiseen. Yritysten kilpailukyvyssä tiedon kerääminen ja yhdistäminen digitaalisiksi palveluiksi korostuu. Palveluksista palveluihin siirtyminen on kuitenkin usein haasteellista. ADABS-hankkeen tavoitteena on kehittää aiempaa tutkimustietoa hyödyntäen erityisesti pk- ja midcap-yrityksille malleja, menetelmiä, ja toimintatapoja, joilla teollisen internetin mahdollistama liiketoiminta otetaan haltuun ja datapohjaisten palveluiden ratkaisut toteutetaan kestävällä ja asiakaslähtöisellä tavalla.

Pk-yritys: tule mukaan!

ADABS-hanketta valmistellaan VTT:n ja Tampereen teknillisen yliopiston voimin yhteistyössä yritysten kanssa. Etsimme mukaan yrityksiä, joita kiinnostaa tietoon perustuvien palveluiden konseptointi, datan jalostaminen tietämyksen avulla suorituskykyindikaattoreiksi ja ennusteiksi, näiden palveluiden edellyttämien teknologioiden valinta ja haltuunotto sekä palvelumallit ja niiden kustannustehokas toteuttaminen.

Lataa projektin esite tästä >>

Ota yhteyttä

Helena Kortelainen
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
+358 40 726 2977
Miia Martinsuo
Tampereen teknillinen yliopisto
+359 40 849 0895
Kari Koskinen
Tampereen teknillinen yliopisto
+358 400 634 242