DEXTER

Digital Extended Enterprise

DEXTER (Digital Extended Enterprise)-tutkimusprojekti liittyy DEXTER-projektikokonaisuuteen, johon viisi teknologiateollisuuden yritystä osallistuu omilla, toisiinsa benchmarkkauksen avulla kytketyillä kehitysprojekteillaan.

DEXTER hankkeessa yhdistetään Extended Enterprise lähestymistapa ja digitalisaatio. Extended Enterprise lähestymistavassa verkoston kilpailukykyä lähdetään kehittämään ylätasolta yrityskulttuurista ja toimintatavoista lähtien, ja digitalisaatio tarjoaa teknisiä ratkaisuja toiminnan kehittämiseen.

DEXTER hankkeen lähtökohtana on kokonaisvaltainen ja systemaattinen ote toimitusketjun hallintaan ja kehittämiseen. DEXTER hanke myös vie käytäntöön ja jatkojalostaa Fimecc:in Manu-ohjelman ProMagNet projektissa kehitettyjä tuloksia. Dexter hanke laajentaa tutkimusta ja sen tuloksia toimittajarajapintaan ja yritysverkostoon.

Projektissa ovat mukana VTT:n ja Tampereen yliopiston lisäksi Metso Minerals Oy, Levytyö Särkinen Oy, Multimek Oy, Aslemetals Oy sekä Kankaanpää Works Oy.

 

Tavoitteet

DEXTER tutkimusprojektin tavoitteena on tuottaa DEXTER Digital Extended Enterprise -malli ja tutkia mallin eri osa-alueiden implementointia yritysprojekteissa. Tutkimus tuottaa koottua, tieteellistä ja yleistettävää tietoa DEXTER-mallin ominaisuuksista, vaikutuksista, arvonluonnista, edellytyksistä ja hyödyistä.

Projektissa vahvistetaan tutkimuslaitosten, suurten ja pk-yritysten välistä yhteistyötä sekä osallistujien kilpailukykyä projektin aihepiirin osalta.

 

Tulokset

Kooste Dexter-projektin tuloksista >>

Lue mukana olevien yritysten kokemuksia Dexter-projektista:

Multimek Oy >>

Levytyö Särkinen Oy >>

Aslemetals Oy >>

Kankaanpää Works Oy >>

Metso Minerals Oy >>

Ota yhteyttä

Juha-Pekka Anttila
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
+358408254229
Antti Pulkkinen
Tampereen yliopisto
+358 50 328 9404
X
X