HIERARCH

HIERARCH – Korkeakineettisten monihierarkkisten metallipinnoitteiden lujitusmekanismit

HIERARCH-tutkimusprojektissa tutkitaan monihierarkkisia lujitusmekanismeja pinnoitusmateriaaleissa, tavoitteena aikaansaada erinomaiset kemiallinen, mekaaninen ja terminen stabiilius vaikeissa korroosioympäristöissä korkeissa lämpötiloissa. Tutkimuksen fokus on a) hierarkkisten erkaumien muodostuminen metastabiileissa kaasuatomisoiduissa jauheissa ja b) korkeakineettisten pinnoitteiden lamellirajojen koheesion parantamisessa käyttämällä jauheen pinnan modifikaatiokäsittelyjä. Yhdistämällä useita erilaisia lujitusmekanismeja atomisoiduissa jauheissa ja ymmärtämällä lamellin koheesioilmiöitä, joita modernit korkean kineettisen energian ruiskutusmenetelmät tuottavat pinnoitteille, on mahdollista löytää useita uusia sovelluskohteita, erityisesti sellaisia, joissa ilmenee eroosiokulumista ja kloorikorroosiota korkeissa lämpötiloissa. Tällaisia olosuhteita esiintyy esimerkiksi biomassan ja jätteenpolttolaitoksissa.

 

Ota yhteyttä:

Pekka Pohjanne
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
+358503597171
X
X