HYBRAM

Lisäävän ja hybridivalmistuksen teollistaminen – Käyttöönotto suomalaiseen teollisuuteen

”Lisäävän ja hybridivalmistuksen teollistaminen – Käyttöönotto suomalaiseen teollisuuteen” -rinnakkaishankekokonaisuuden päätavoitteena on poistaa ne esteet, jotka jarruttavat lisäävän valmistuksen implementointia suomalaisiin konepajayrityksiin. Kokonaistavoite on saada Suomeen AM- ja hybriditeknologiaa hyödyntävää uutta liiketoimintaa. Hankekokonaisuuden muodostavat viisi yritystä omilla yrityshankkeillaan sekä VTT ja Tampereen teknillinen yliopisto (TUT) tutkimushankkeella, johon myös yritysosapuolet osallistuvat. Yrityksistä kolme on SME-yrityksiä, yksi Midcap ja yksi suuryritys.

Yrityshankkeiden päätavoitteet voidaan tiivistää kolmeen ryhmään: 1) Systeemitason ratkaisut tehdastuotannossa; 2) Joustavampi, nopeampi, tehokkaampi ja siten kilpailukykyisempi tuotanto ja 3) Kilpailukykyisemmät uudet tuotteet.

VTT:n ja TUTin tutkimushanke perustuu osapuolten aikaisempaan alan tutkimukseen ja keskittyy yksityiskohtaisemmilla selvityksillä erittelemään ne lisäävän ja hybridivalmistuksen piirteet, jotka ovat teknologian teollisen implementoinnin esteinä. Tavoitteena on malli, jonka avulla voidaan selvittää eri tapauksissa eteen tulevat ongelmakohdat. Konseptitasolla hahmotellaan systeemitason ratkaisuja, joita tulee eteen tehtaan kokonaisohjausta luotaessa. Eri lähtökohdista analysoidaan liiketoimintamalleja käyttäen esimerkkeinä osallistuvia yrityksiä. Julkinen tutkimushanke pyrkii myös tukemaan yrityshankkeita pitäen mielessä koko suomalaisen teknologiateollisuuden tarpeet. Tällaista kokonaisvaltaista lähestymistapaa AM- ja hybriditeknologian implementoinnista teollisuuteen ei tutkimusmielessä ole tietääksemme aikaisemmin toteutettu, joten projekti-kokonaisuus antaa onnistuessaan suomalaiselle konepajateollisuudelle etulyöntiaseman.

Ota yhteyttä

Veli Kujanpää
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
+358 40576 2479
X
X