SmartAdvantage

SmartAdvantage – Intelligent assets and smart data-oriented services as a source of competitive advantage

Digitalisaatio ja palvelullistuminen muuttavat nykyisiä liiketoimintamalleja ja muokkaa liiketoimintaympäristöä. Nykyisellään teolliseen internetiin pohjautuvia palveluita ei ole riittävässä määrin integroitu asiakkaiden liiketoimintaprosesseihin ja digitalisaation mahdollisuuksia ei ole täysin hyödynnetty. SmartAdvantage -tutkimushankkeen tavoitteena on tehostaa arvonluonnin mahdollisuuksia teollisissa ekosysteemeissä kehittämällä uusia digitaalisen omaisuudenhallinnan lähestymistapoja ja liiketoimintamalleja.

SmartAdvantage –tutkimushanke on osa rinnakkaishankekokonaisuutta, jossa yhdistyvät tutkimusorganisaatioiden ja teollisten partnereiden yhteiset pyrkimykset. Rinnakkaishankerakenne mahdollistaa kokemusten jakamisen ja toisilta oppimisen, sekä yhtä lailla mahdollistaa tutkimuslaitosten ja teollisten kumppaneiden tehokkaan työskentelemisen yhdessä omia vahvuuksiaan ja omaa tietotaitoaan hyväksi käyttäen. Projektin tulokset tukevat yrityksiä uuden tarjonnan kehittämisessä sekä uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamisessa ja toteuttamisessa. SMACC -yhteisöä käytetään hyödyksi tulosten levittämisessä ja hyödyntämisessä.

Ota yhteyttä

Toni Ahonen
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
+358 40 751 6031
Matti Hyvärinen
Tampereen yliopisto
+358 50 539 0088
X
X