Välkky

Vaativa digitaalinen valmistus ekosysteemin lisäarvon tuottajana

3D-tulostuksella kilpailukykyä pk-yrityksiin

Välkky-hankkeessa kehitetään vaativaa digitaalista valmistusta ja ekosysteemin toimintamallia lisäarvon tuottajana suomalaisille pk-yrityksille. Digitaalinen valmistus keskittyy tässä hankkeessa lisäävään valmistukseen ja erityisesti digitaalinen suunnittelu ja mallinnus sekä yhteisölliset toimintamallit ovat kehityskohteina, myös liiketoimintanäkökulma on hankkeessa mukana. Hanketta tukevat Pirkanmaan liitto ja EU.

Tavoitteet

  • VTT:n ja TTY:n 3D-tulostamisen osaaminen tuodaan helposti saavutettavaksi pirkanmaalaisille pk-yrityksille
  • Luodaan ekosysteemi, jonka avulla projekti muuttuu jatkuvaksi toiminnaksi
  • Hankkeessa järjestetään pk-yrityksille suunnattuja työpajoja, joiden tuloksena osallistuviin yrityksiin syntyy tietotaitoa sekä käytännönläheisiä työkaluja liiketoimintamahdollisuuksien luomiseen 3D-tulostuksen avulla.

3D-tulostuksen työpajat

Välkky-hankkeessa järjestetään 3D-tulostukseen keskittyvä, maksuton ja avoin työpajojen sarja. Yksittäisissä työpajoissa käsitellään 3D-tulostamisen kokonaisprosessi ja liiketoimintaan vaikuttavat asiat teema kerrallaan. Osallistumalla työpajoihin yritykselle muodostuu realistinen käsitys 3D-tulostuksen mahdollisuuksista ja haasteista.

Potentiaalisen 3D-tulostetun kappaleen tunnistaminen ja suunnittelu1.12.2016
Liiketoimintaa 3D-tulostuksella31.1.2017
Katse tulevaisuuteen I9.3.2017
Tuotteen ja tuotteiston suunnittelun mahdollisuudet lisäävässä valmistuksessa23.3.2017
3D-tulostettavan kappaleen optimointi ja sen ohjelmistot12.4.2017
Katse tulevaisuuteen II4.5.2017
Keraamien tulostus teollisiin sovelluksiin1.6.2017
3D-tulostettavan kappaleen tukirakenne ja jälkityöstö15.6.2017
3D-tulostuksen materiaalit-päivä25.8.2017
Uudet markkinat ja asiakkaat 3D-tulostuksen ratkaisuille19.9.2017
Ansaintamallit 3D-tulostuksen liiketoiminnassa / perustelut uuden 3D-liiketoiminnan käynnistämiseen23.11.2017
3D-tulostuksella kilpailukykyä pk-yrityksiin, hankkeen seminaari Konepajamessuilla20.3.2018
Webinaari: 3D-tulostamisen käyttöönotto ja hyödyntämismahdollisuudet28.8.2018

 

Välkky blogi

Ota yhteyttä

Jorma Vihinen
Tampereen yliopisto
+358 40 556 7874
X
X