Välkky

Vaativa digitaalinen valmistus ekosysteemin lisäarvon tuottajana

3D-tulostuksella kilpailukykyä pk-yrityksiin

Välkky-hankkeessa kehitetään vaativaa digitaalista valmistusta ja ekosysteemin toimintamallia lisäarvon tuottajana suomalaisille pk-yrityksille. Digitaalinen valmistus keskittyy tässä hankkeessa lisäävään valmistukseen ja erityisesti digitaalinen suunnittelu ja mallinnus sekä yhteisölliset toimintamallit ovat kehityskohteina, myös liiketoimintanäkökulma on hankkeessa mukana. Hanketta tukevat Pirkanmaan liitto ja EU. Hanke kestää vuoden 2018 loppuun saakka.

Tavoitteet

  • VTT:n ja TTY:n 3D-tulostamisen osaaminen tuodaan helposti saavutettavaksi pirkanmaalaisille pk-yrityksille
  • Luodaan ekosysteemi, jonka avulla projekti muuttuu jatkuvaksi toiminnaksi
  • Hankkeessa järjestetään pk-yrityksille suunnattuja työpajoja, joiden tuloksena osallistuviin yrityksiin syntyy tietotaitoa sekä käytännönläheisiä työkaluja liiketoimintamahdollisuuksien luomiseen 3D-tulostuksen avulla.

3D-tulostuksen työpajat

Välkky-hankkeessa järjestetään 3D-tulostukseen keskittyvä, maksuton ja avoin viidentoista työpajan sarja. Yksittäisissä työpajoissa käsitellään 3D-tulostamisen kokonaisprosessi ja liiketoimintaan vaikuttavat asiat teema kerrallaan. Osallistumalla työpajoihin yritykselle muodostuu realistinen käsitys 3D-tulostuksen mahdollisuuksista ja haasteista.

Potentiaalisen 3D-tulostetun kappaleen tunnistaminen ja suunnittelu1.12.2016
Liiketoimintaa 3D-tulostuksella31.1.2017
Katse tulevaisuuteen I9.3.2017
Tuotteen ja tuotteiston suunnittelun mahdollisuudet lisäävässä valmistuksessa23.3.2017
3D-tulostettavan kappaleen optimointi ja sen ohjelmistot12.4.2017
Katse tulevaisuuteen II4.5.2017
Keraamien tulostus teollisiin sovelluksiin1.6.2017
3D-tulostettavan kappaleen tukirakenne ja jälkityöstö15.6.2017
3D-tulostuksen materiaalit-päivä25.8.2017
Uudet markkinat ja asiakkaat 3D-tulostuksen ratkaisuille19.9.2017
Ansaintamallit 3D-tulostuksen liiketoiminnassa / perustelut uuden 3D-liiketoiminnan käynnistämiseen23.11.2017
3D-tulostuksella kilpailukykyä pk-yrityksiin, hankkeen seminaari Konepajamessuilla20.3.2018
Webinaari: 3D-tulostamisen käyttöönotto ja hyödyntämismahdollisuudet28.8.2018

 

Välkky blogi

Ota yhteyttä

Mika Haapalainen
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
+358 40 159 4559
Jorma Vihinen
Tampereen teknillinen yliopisto
+358 40 556 7874
X
X