Automaatio ja robotiikka

Robotiikka tarjoaa monia mahdollisuuksia valmistavan teollisuuden tuotannon tehostamiseen ja tuottavuuden nostamiseen. Robotiikka lisääntyy myös valmistavan teollisuuden ulkopuolella ollen olennainen osa digitalisaatiota. Robotisaatio voidaankin nähdä digitalisaation raajoina, kun bittien liikuttelu ei enää riitä, tarvitaan robottia.

SMACC tarjoaa käyttöönne VTT:n ja Tampereen yliopiston pitkän osaamisemme tuotantoautomaation ja teollisuusrobotiikan alalla. Voimme tukea yritystänne robotiikan perinteisemmän soveltamisen lisäksi myös uusimpien kehityssuuntien avulla, esimerkkinä mainittakoon vaikka yhteistyörobotiikka.

Yhteistyörobotiikalla tarkoitetaan yhteistyöhön suunnitellun robotin ja ihmisen välitöntä ja samanaikaista yhteistyötä tuotannossa, erikseen määritellyssä ja valvotussa työtilassa. Yhteistyörobotiikan tavoitteena on lisätä robotiikan joustavuutta erityisesti hankalissa kokoonpanotehtävissä sekä nopeasti vaihtuvassa piensarjatuotannossa. Robotiikan avulla pyritään helpottamaan työn ergonomista kuormittavuutta ja lisäämään sen tuottavuutta.

Ihminen-robotti yhteistyöllä voidaan saavuttaa huomattavasti perinteisiä robottisoluja joustavampia sovelluksia. Ihmisen joustavuuden, ongelmanratkaisukyvyn ja näppäryyden yhdistäminen robotin tarjoamaan toistettavuuteen, väsymättömyyteen ja voimaan mahdollistaa useita täysin uusia toimintamalleja sekä valmistavassa teollisuudessa että sen ulkopuolella. Yhteistyörobotiikan sovellukset perustuvat aina turvallisuusvaatimukset täyttävän yhteistyörobotin käyttöön sekä tapauskohtaiseen riskien arviointiin ja kartoitukseen.

VTT ja Tampereen yliopisto ovat tutkineet yhteistyörobotiikkaa jo kymmenen vuoden ajan, ota yhteyttä kerromme mielellämme lisää

OTA YHTEYTTÄ

Timo Salmi
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
+358 40 569 1326
Minna Lanz
Tampereen yliopisto
+358 40 849 0278
Jyrki Latokartano
Tampereen yliopisto
+358 40 706 0122
X
X