Digitaalinen tuotekehitys

Digitaalisella tuotekehityksellä koneenrakennuksessa tarkoitetaan tietokoneavusteisen suunnittelun (CAD/CAM/CAE) laaja-alaista hyödyntämistä tuotteen elinkaaren eri vaiheissa. Siinä suunniteltavien tuotteiden kuormitukset, dynamiikka ja toiminnallisuus toimintaympäristössä analysoidaan simuloimalla. Laskennallinen optimointi ja erilaiset suunnitteluanalyysit mahdollistavat koneen toiminnallisuuden optimoinnin sekä eri vaihtoehtojen kustannustehokkaan vertailun.

Uusien teknologioiden kokeilu esimerkiksi koneen värähtelydynamiikan hallintaan voidaan tehdä nopeasti ja kustannustehokkaasti hyödyntäen simulointia. Tuotteen valmistettavuutta ja huollettavuutta voidaan arvioida tarkastelemalla tuotteen 3D-mallia sen luonnollisessa koossa tuotteen suunnittelu- ja valmistustiimin kanssa. Koko suunnitteluprosessi voidaan optimoida niin suunnitteluajan kuin myös kustannusten suhteen käyttämällä tehokasta tiedonhallintaa, rinnakkaissuunnittelua ja virtuaalisia prototyyppejä. Mittaamalla koneiden ja laitteiden toimintaa todellisessa käyttöympäristössä ja käyttämällä mitattua tietoa digitaalisten mallien todentamiseen voidaan suunnittelumenetelmiä kehittää yhä paremmin todellisuutta vastaaviksi.

VTT ja Tampereen yliopisto hyödyntävät tietokoneavusteista suunnittelua ja laskennallisia menetelmiä sekä tutkimuksessaan että asiakkailleen tarjoamissaan palveluissa. Käytössä ovat alan parhaat ohjelmistot, vankka asiantuntemus sekä hyvät laskennalliset resurssit. Pystymme tarjoamaan asiakkaillemme viimeisintä tutkimustietoa sekä asiantuntijaosaamista niin suunnittelun ja analysoinnin menetelmistä kuin myös menetelmien ja ohjelmistojen soveltamisesta.

SMACC TARJOAA

  • Asiantuntijatuen digitaalisen suunnitteluprosessin toteutukseen
  • Vaativat asiantuntijapalvelut rakenneanalyysiin, virtauslaskentaan, monikappaledynamiikkaan, systeemisimulointiin ja muihin laskennallisiin menetelmiin, kuten optimointiin ja laajojen suunnitteluanalyysien soveltamiseen

  • Mittaus- ja mallinnustiedon tehokaan yhdistämisen
  • Liiketoimintamallien kehittämisen

  • Laajat tutkimus- ja yhteistyöverkostot
  • Tehokkaan ja luotettavan projektien toteuttamisen yhdessä yritysten kanssa

OTA YHTEYTTÄ

Juha Virtanen
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
+358 40 535 9685
Asko Ellman
Tampereen yliopisto
+358 40 757 4247
X
X