Digitaaliset palvelut

Digitalisaation myötä vahvistuva palveluliiketoiminta edistää teollisten yritysten kilpailukykyä, kestävyyttä ja ketteryyttä globaalissa dynaamisessa kilpailussa. Valmistavissa yrityksissä arvontuoton huomio siirtyy materiaalivirtojen lisäksi informaatiovirtoihin eli aineettomaan arvoon – asiakkaita kiinnostaa laitteen tai prosessin lisäksi suorituskyky laajemmin sekä se, miten laitteen tai prosessin suorituskykyä voidaan optimoida sen elinkaarella. Muutoksen vaikutukset näkyvät lähes kaikilla toimialoilla, organisaatioissa, ajattelutavoissa, yhteiskunnan rakenteissa ja instituutioissa.

SMACC-yhteistyössä tavoitellaan syvempää ymmärrystä ja käytännön ratkaisuja, joiden avulla yritykset voivat hyödyntää digitalisaation luomat mahdollisuudet ennakoivaan reaaliaikaiseen palvelutoimintaan. Innovaatioita tarvitaan sekä palvelukonsepteissa ja -prosesseissa että palvelutoiminnan ohjauksessa ja kokonaisvaltaisessa uudistamisessa. Innovaatiot voivat koskea yksittäisiä yrityksiä ja niiden palveluprosesseja tai yritysten välisiä toimitusketjuja, -verkostoja ja ekosysteemejä. Koska palvelu liittyy aina toimittajan ja asiakkaan välisiin suhteisiin, myös tutkimustoiminnassa tarkastellaan usein yritysten yhteistyötä.

DIGITAALISTEN PALVELUINNOVAATIOIDEN NÄKÖKULMIA

  • Elinkaaritiedon hyödyntäminen huollossa ja kunnossapidossa
  • Tehokas ja ennakoiva, ajantasainen palvelutoimitus
  • Uudet digitaaliseen tietoon perustuvat palvelu- ja tuotekonseptit ja integroidut tuote-palvelujärjestelmät

  • Tuotteiden ja palvelujen rinnakkaissuunnittelu ja jatkuva kehittäminen
  • Uudet palveluorientoituneet arvonluonti- ja liiketoimintamallit
  • Arvon yhteisluonti toimittajan, asiakkaan ja mahdollisten kolmansien osapuolten yhteistyössä

  • Uudet digitaalisesti tuetut palveluekosysteemit
  • Win-win asiakasyhteistyö sekä asiakkaiden uudenlaiset osallistamistavat palvelu- ja tuoteinnovointiin
  • Kestävän liiketoiminnan edellytykset toimitusketjuissa ja verkostoissa

OTA YHTEYTTÄ

Miia Martinsuo
Tampereen yliopisto
+359 40 849 0895
Katri Valkokari
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
+358 40 8479352
X
X