Kunnossapito ja elinkaaren hallinta

Kunnossapidolla on merkittävä rooli kansantaloudellisesti. Suomessa panostettiin kunnossapitoon vuonna 2007 noin 24 miljardia euroa, josta 3,5 miljardia euroa teollisuuden koneiden kunnossapitoon. Kunnossapidon rooli on kasvussa, koska erityisesti länsimaissa konekanta ikääntyy ja huolto- ja muut elinkaaripalvelut lisääntyvät. Useimmat laitevalmistajat pyrkivät kasvattamaan palveluiden osuutta liikevaihdostaan.

Digitalisaation myötä ohjelmistojen osuus koneissa ja laitteissa kasvaa, ja digitaaliset järjestelmät yhdistävät koneet toisiinsa ja verkkoon. Palveluiden pohjaksi tarvitaan tietoa sekä yksittäisten laitteiden että koko tuotantojärjestelmän toiminnasta, sekä elinkaaritiedon hallintaa ja elinkaaren kustannusten mallintamista. Tuotteen käyttöön, toimintavarmuuteen ja saatavuuteen perustuvat liiketoimintamallit yleistyvät, joten tuotteen ja siihen liittyvien elinkaaripalveluiden suunnittelu kulkevat käsi kädessä.

Me SMACCissa autamme yrityksiä suunnittelemaan turvallisia ja luotettavia koneita, laitteita ja järjestelmiä, sekä tukemaan niiden käytettävyyden ja elinkaaren kustannustehokkaan hallinnan kaikkia vaiheita. Laajasta menetelmäpaletista valitsemme asiakkaan tarpeeseen soveltuvat menetelmät, jolloin palvelumme voi koskea yksittäistä turvallisuus- tai käyttövarmuusanalyysiä tai järjestelmän koko elinkaaren simulointia. Menetelmäkehityksen lähtökohtana on skaalautuvuus, joten menetelmiä voidaan hyödyntää yksittäisten koneiden, järjestelmien ja konekannan tai kokonaisen laivueen hallinnassa. Elinkaaripalveluiden kehittäminen lähtee suunnittelupöydältä ja suunnittelun aikana tehdyillä ratkaisuilla vaikutetaan merkittävästi järjestelmän ylläpitotarpeisiin. Elinkaaren varrella kertyvän käyttövarmuustiedon avulla suunnitelmat päivittyvät ja näin palvelut vastaavat käyttökohteen muuttuviin tarpeisiin.

OTA YHTEYTTÄ

Helena Kortelainen
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
+358 40 726 2977
Jouko Laitinen
Tampereen yliopisto
+ 358 50 67610
X
X