Vaativa digitaalinen valmistus

Kansainvälisten markkinoiden muutokset vaativat valmistavan teollisuuden yrityksiltä lyhyempää time to market -aikaa sekä tehokkaampaa ramp-up -vaihetta kilpailukyvyn säilyttämiseksi. Tämä korostuu etenkin arvokkaita, asiakasräätälöityjä B2B -tuotteita valmistavien yritysten kohdalla. Erikoistuminen ja tuotteet ovat olleet suomalaisen teollisuuden ja viennin kulmakiviä jo vuosikymmenien ajan. Vaativa digitaalinen valmistus vastaa näihin haasteisiin turvatakseen menestyksen suomalaisille valmistavan teollisuuden yrityksille myös tulevaisuudessa.

Tietokonemallinnus ja simulointiohjelmistojen käyttö ovat jo arkipäivää valmistavassa teollisuudessa, mutta usein ongelmat kumpuavat näiden ohjelmistojen heikosta yhteensopivuudesta. Syynä tähän on se, että käytössä on useiden eri valmistajien järjestelmiä. Tämä on hyvin yleinen ongelma kumppanuuksissa, joissa yrityksen ja asiakkaan sekä alihankkijan ohjelmistot eivät ole suoraan yhteensopivia. SMACCin Vaativan digitaalisen valmistuksen strategia on luoda uusi konsepti, jossa tuotteen digitaalista mallia voidaan hyödyntää tehokkaasti läpi koko tuotteen arvoketjun.

Vaativan digitaalisen valmistuksen osalta SMACC auttaa suomalaisia yrityksiä hyödyntämään tuotteen digitaalista mallia kilpailukyvyn lisäämiseksi. Mallilla tehtävien simulointien kokonaisvaltaisempi hyödyntäminen tuotekehitysprosessissa alkaen jo esisuunnittelu- ja suunnitteluvaiheessa aikaistaa iteratiivisen suunnitteluprosessin alkua sekä välttämättömien suunnittelumuutosten tekemistä ennen fyysisten prototyyppien valmistusta. Valmistetun tuotteen tietojen takaisinkytkentä mahdollistaa digitaalisen kaksosen (Digital Twin) päivittämisen prosessin edetessä. Poikkeamat digitaalisen kaksosen sekä toleroidun tuotteen välillä osoittavat tarpeet tuotantoparametrien, kuten koneistusparametrien muutoksille. Automaattinen takaisinkytkentä luo pohjan hyvälle laadulle, kustannustehokkaalle laadunvalvonnalle, nopeuttaa tuotteen läpimenoaikaa, nostaa koneiden käyttöasteita ja mahdollistaa esimerkiksi universaalien 4- ja 5-akselisten työstökoneiden sekä vakiotyökalujen käytön myös vaativissa koneistustehtävissä.

OTA YHTEYTTÄ

Kari Lyytikäinen
Tampereen yliopisto
+358 44 978 3840
Timo Määttä
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
+358 40 511 6678
X
X