Tietoa SMACCista

Teknologian tutkimuskeskus VTT ja Tampereen yliopisto muodostavat yhdessä älykkäiden koneiden ja valmistuksen osaamiskeskittymän, joka rakentaa suomalaisen valmistavan teollisuuden tulevaisuutta.

SMACC (Smart Machines and Manufacturing Competence Centre) tarjoaa erityisesti pk-yritysten käyttöön nopeita ratkaisuja, monipuolista huippuosaamista sekä laajan yhteistyöverkoston. Osaamiskeskittymä vahvistaa merkittävästi alan ekosysteemin kehittymistä ja tarjoaa yhden luukun periaatteen korkeatasoisen tutkimusosaamisen hyödyntämiseen.

SMACCin teemoja ovat:

 • Vaativa digitaalinen valmistus
 • Digitaalinen suunnittelu ja mallinnus
 • Digitaaliset palvelut
 • Digitaalinen laadun hallinta
 • Kunnossapito ja elinkaaren hallinta
 • Ainetta lisäävä valmistus (3D-tulostus)
 • Robotiikka ja automaatio

SMACC kehittämisteemat on ovat eläviä, ja panostusta suunnataan muuttuvien tarpeiden perusteella. Teemat muodostuvat yrityshankkeista, joiden ratkaisuista saadaan muuta ekosysteemiä hyödyttävää tietoa.

SUOMEN KORKEATASOISINTA ÄLYKKÄIDEN KONEIDEN JA VALMISTUKSEN TUTKIMUSOSAAMISTA PK-YRITYKSILLE

 • SMACC on uusien, ketterien toimitapamallien avulla synnytetty kokonaisuus, joka pystyy yhdistämään pk-yrityksille myönteisen palvelukulttuurin ja Suomen kovimman tutkimusosaamisen.
 • Nopeiden pilotointien avulla pystytään esimerkkien kautta levittämään innostusta ja rohkeutta uusiin innovaatioihin.
 • SMACC on ekosysteemi, jossa keskeisinä tutkimustoimijoina ovat Tampereen yliopisto ja VTT.

 • SMACC perustuu aitoon ja innostuneeseen yhteistyöhön ja allianssiin. Vahvuutena on laaja tutkimuspohjainen osaaminen ja kontaktipinta alan yrityksiin.
 • SMACC toimii erityisesti valmistavan pk-teollisuuden tukena. Se on vahva tutkimus- ja kehityspanos älykkäiden koneiden ja valmistuksen ekosysteemiin.

 • SMACC muodostaa näkemyksen yritysten tulevaisuuden tarpeista Pirkanmaalla, Suomessa, Euroopassa ja globaalisti sekä yritysten suunnasta, että uusimman tutkimustiedon kautta.
 • SMACC-palvelumalli on toimiva ja kustannustehokas. Se toteuttaa nopeasti tutkimukseen pohjautuvia tuloksellisia kehityshankkeita teollisuuden tarpeisiin.

TAUSTA – MIKSI SMACC?

 • Pk-sektorin kasvu on asetettu tavoitteeksi Suomelle.
 • Tehtyjen selvitysten mukaan moni pk-yritys on vakavarainen, mutta kasvu on vähäistä.
 • Digitaalisuuden hyödyntäminen on keskeisessä roolissa uusien tuotteiden ja palveluiden sekä kilpailukykyisen tuotannon kehittämisessä.
 • Teollinen internet on myös tärkeä osa kokonaisuutta.

SMACCIN TAVOITTEET

 • Vahvistetaan vientiä.
 • Muodostetaan kansainvälisesti kilpailukykyisiä keskittymiä.
 • Rakennetaan IoT University Network, joka yhdistää keskeiset kokeilu- ja kehittämisympäristöt.
 • Lisätään yliopistojen ja tutkimuslaitosten yhteistyötä.
 • Tiivistetään yritysten ja tutkimuksen suhdetta innovaatiotoiminnassa.

RAHOITUS JA TUKIJAT

 • SMACC:n tutkimusportfolioon kytkeytyy noin 40 miljoonan euron hankekanta vuodessa.
 • Tampereen kaupunki ja Pirkanmaan liitto tukevat mallia.
 • Yritysrahoitus muodostuu hankkeisiin osallistumisen kautta.
 • Uusia ketteriä rahoitusmalleja etsitään aktiivisesti.

X
X